lek. med. Magdalena Łabędzka

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego i Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyłam specjalizację z Psychiatrii w ramach rezydentury na Oddziale Kobiecym w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu. Aktualnie odbywam w szkolenie specjalizacyjne z seksuologii w Instytucie Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Warszawie.
Pracuje jako konsultant psychiatra na oddziałach somatycznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu oraz jako psychiatra Poradni Zdrowia Psychicznego. Świadczę także usługi biegłego psychiatry dla sądów powszechnych i Prokuratury.

Edukacja

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji.

Znajomość języków

Angielski

Leczone choroby

  • zaburzenia emocjonalne
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia seksualne
  • zaburzenia snu
  • zaburzenia odżywiania
  • zaburzenia osobowości
  • zaburzenia pamięci
  • psychoza
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • DEPRESJA
  • choroba afektywna dwubiegunowa
  • uzależnienie
  • uzależnienie od seksu
  • uzależnienia od hazardu
  • narkomania
  • alkoholizm
  • anoreksja
  • bulimia
  • DDA – dorosłe dzieci alkoholików
  • trauma