Dr n.med. Katarzyna Wójcicka-Marzec

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od momentu rozpoczęcia specjalizacji z Położnictwa i Ginekologii związana z Kliniką Ginekologii Operacyjnej  Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej przy ul. Polnej 33 w Poznaniu. Posiada Certyfikat Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych w Położnictwie i Ginekologii. Sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentką w zakresie  badań ginekologicznych, okresowych, diagnostyki zmian onkologicznych, USG piersi, konsultacji specjalistycznych i kierowania do zabiegów.