Jestem Specjalistą w dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii.

Adiunktem i Starszym Asystentem w Klinice Chorób Wewnęrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu.

Zaintersowania zawodowe: choroby tarczycy, choroby metaboliczne, diagnostyka i leczenie otyłości, cukrzyca, choroby związane z insulinoopornością.

Jestem czynną uczestniczką zjazdów krajowych i międzynarodowych z dziedziny endokrynologii i diabetologii.

Autorką wielu publikacji naukowych dotyczących tematu diabetologii i endokrynologii.

Współredaktorką blogów i ston internetowych poświęconych edukacji osób z cukrzycą i otyłością.

Członkiem w towarzystwach naukowych:

-Polskie Towarzystwo Diabetologiczne,

-Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne,

-Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne.

2014- uzyskanie tytułu specalisty endokrynologii

2011-2014- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie endokrynologii

2009- obrana pracy doktorskiej

2010- uzyskanie tytułu spacjalisty chorób wewnętrznych

2004-2009- lekarz rezydent w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Pozaniu

2003-2004- asytent w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2002-2003- staż podyplomowy