Mam przyjemność być jednym z kilku w Polsce specjalistów dermatologii-wenerologii z europejskim egzaminem specjalizacyjnym (UEMS-EBDV) oraz dyplomowanym specjalistą z zakresu dermatoskopii (Dermoscopy Diploma of Excellence, Professional Certificate of Dermoscopy, Advanced Certificate of Dermoscopy, Professional Diploma of Dermoscopy). W ramach edukacji dla dermatologów i onkologów założyłem Polską Grupę Dermatoskopową. Od 2019 byłem wielokrotnie wykładowcą polskich i międzynarodowych wydarzeń naukowych oraz kierownikiem naukowym kursów z zakresu dermatoskopii. W 2021 zostałem wybrany do Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Dermoskopowego, zrzeszającego ponad 20.000 lekarzy ze 168 krajów.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem jako lekarz i wykładowca uniwersytecki przez lata pracy w Katedrze i Klinice Dermatologii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu oraz na licznych stażach zagranicznych i warsztatach, w tym z zakresu dermatoonkologii i dermatoskopii. W 2015r. obroniłem z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat raków podstawnokomórkowych skóry. Od 2017r. jestem związany z Poradnią Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii, gdzie zajmuję się kwalifikacją pacjentów do zabiegów chirurgicznych oraz chirurgicznym usuwaniem zmian nowotworowych (czerniaki, raki skóry i inne). Do obszarów mojego szczególnego zainteresowania należą nowotwory i choroby zapalne skóry, dermatoskopia, zastosowanie metod uczenia maszynowego/sztucznej inteligencji we wczesnej diagnostyce nowotworów skóry. Owocem współpracy z FotoFinder Systems (Bad Birnbach, Niemcy) jest zainstalowanie urządzenia ATBM Master do mapowania ciała w Centrum Medycznym Zwierzyniecka. Ponadto uczestniczę w pracach badawczo-rozwojowych HEINE Optotechnik (Gilching, Niemcy) i Melanoscan (Samford, USA).

W 2018r., jako stypendysta Europejskiego Towarzystwa Dermatoonkologii (EADO), odbyłem 3-miesięczne szkolenie w Klinice Dermatologii w Trieście u prof. I. Zalaudek, przewodniczącej IDS, wybitnej światowej ekspertki z zakresu dermatoskopii. W tym samym roku odbyłem staż z zakresu terapii fotodynamicznej u prof. S. Calvieri/dr C. Cantisani w Klinice Dermatologii Polikliniki Umberto I Rzymskiego Uniwersytetu „La Sapienza”. W 2017r. odbyłem wizyty studyjne w szkockich klinikach dermatologii w Queen Elizabeth University Hospital (Glasgow), Royal Hospital for Children (Glasgow), Royal Infirmary of Edinburgh (Edinburgh) oraz Royal Aberdeen Children’s Hospital (Aberdeen, Szkocja). W 2015r. odbyłem staż z zakresu chirurgii skóry w Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zurichu (Szwajcaria) u prof. J. Hafnera i S. Läuchliego, światowych autorytetów w zakresie chirurgii mikrograficznej Mohsa i leczenia ran, a także szkolenie Skandynawskiego Towarzystwa Dermatologicznego z chirurgii skóry na Uniwersytecie w Kopenhadze u prof. J. Paoliego, R. Gniadeckiego, G. Jemeca (Dania).

Mój dorobek naukowy to ponad 140 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu dermatologii i onkologii, w tym 12 rozdziałów w polskich i zagranicznych podręcznikach specjalistycznych oraz redakcja jednego anglojęzycznego podręcznika specjalistycznego. Jestem recenzentem i członkiem paneli redakcyjnych medycznych czasopism naukowych. Należę do Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Amerykańskiej Grupy Mikroskopii Konfokalnej, Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii, Europejskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem, Nowojorskiej Akademii Nauk, Europejskiego Towarzystwa Dermatoonkologii, Międzynarodowego Towarzystwa Dermoskopowego oraz Skin Cancer Institute.

Jestem laureatem I miejsca w międzynarodowym konkursie dermatoskopowym (Dermoscopy Excellence International Masterclass, Rzym, Włochy, 2018) oraz stypendystą Europejskiego Towarzystwa Dermatoonkologii (Triest, Włochy, 2018), Brytyjskiego Towarzystwa Dermatologii Dziecięcej (Glasgow, Szkocja/Zjednoczone Królestwo, 2018), Szkockiego Towarzystwa Dermatologicznego (Stirling, Szkocja/Zjednoczone Królestwo 2017), Euroderm Excellence Grant (Nicea, Francja, 2015), Francuskiego Towarzystwa Dermatologicznego (Paryż, Francja, 2015), stypendium im. Michaela Hornsteina Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenereologii (Walencja, Hiszpania, 2015), stypendium doktorskiego dla pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (2015) oraz laureatem nagród krajowych: wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę eksperymentalną (III Zjazd Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2015), pierwsza nagroda w sesji posterowej (XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2012), pierwsza nagroda w sesji Dermatologii i Wenerologii (9th International Congress of Young Medical Scientists, 2009).