Mam przyjemność być w gronie zaledwie kilku polskich specjalistów dermatologów-wenerologów certyfikowanych przez European Board of Dermatology-Venereology – Union Européenne des Médecins Spécialistes oraz specjalistą diagnostyki dermatoskopowej (Dermoscopy Diploma of Excellence/IDS). Z tej umiejętności korzystam w codziennej praktyce w diagnostyce znamion, nowotworów oraz chorób zapalnych, zakaźnych i pasożytniczych skóry. Doświadczenie zawodowe zdobywałem jako lekarz i wykładowca uniwersytecki przez lata pracy w Katedrze i Klinice Dermatologii Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu oraz na licznych stażach zagranicznych i warsztatach, w tym z zakresu dermatoonkologii i dermatoskopii. W 2015r. obroniłem z wyróżnieniem rozprawę doktorską na temat ekspresji białek przylegania w rakach podstawnokomórkowych skóry, realizowaną pod kierunkiem prof. M. Dmochowskiego. Od 2017r. jestem związany z Poradnią Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii, gdzie zajmuję się kwalifikacją pacjentów do zabiegów chirurgicznych oraz usuwaniem zmian nowotworowych (czerniaki, raki skóry i inne). W ramach edukacji dla dermatologów i onkologów założyłem Polską Grupę Dermatoskopową, a od 2019 zajmuję się prowadzeniem krajowych i zagranicznych szkoleń lekarzy z zakresu dermatoskopii.

W 2018r., dzięki stypendium Europejskiego Towarzystwa Dermatoonkologii (EADO), odbyłem 3-miesięczne szkolenie w Klinice Dermatologii w Trieście u prof. I. Zalaudek, przewodniczącej Światowego Towarzystwa Dermoskopowego, wybitnej światowej ekspertki z zakresu dermatoskopii.
W tym samym roku odbyłem staż z zakresu terapii fotodynamicznej u prof. S. Calvieri/dr C. Cantisani w Klinice Dermatologii Polikliniki Umberto I, Rzymskiego Uniwersytetu „La Sapienza”. W 2017r. odbyłem wizyty studyjne w szkockich klinikach dermatologii w Queen Elizabeth University Hospital (Glasgow), Royal Hospital for Children (Glasgow), Royal Infirmary of Edinburgh (Edinburgh) oraz Royal Aberdeen Children’s Hospital (Aberdeen, Szkocja). W 2015r. odbyłem staż z zakresu chirurgii skóry w Klinice Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zurichu (Szwajcaria) u prof. J. Hafnera i S. Läuchliego, światowych autorytetów w zakresie chirurgii mikrograficznej Mohsa i leczenia ran, a także szkolenie Skandynawskiego Towarzystwa Dermatologicznego z chirurgii skóry na Uniwersytecie w Kopenhadze u prof. J. Pauliego, R. Gniadeckiego, G. Jemeca (Dania).

Mój dorobek naukowy to blisko 100 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu dermatologii i onkologii, w tym 7 rozdziałów w polskich i zagranicznych podręcznikach specjalistycznych. Jestem laureatem I miejsca w międzynarodowym konkursie dermatoskopowym (Dermoscopy Excellence International Masterclass, Rzym, Włochy, 2018) oraz stypendystą Europejskiego Towarzystwa Dermatoonkologii (EADO, Triest, Włochy, 2018), Brytyjskiego Towarzystwa Dermatologii Dziecięcej (BPSD, Glasgow, Szkocja/Zjednoczone Królestwo, 2018), Szkockiego Towarzystwa Dermatologicznego (SDS, Stirling, Szkocja/Zjednoczone Królestwo 2017), Euroderm Excellence Grant (European Dermatology Forum, Nicea, Francja, 2015), Francuskiego Towarzystwa Dermatologicznego (SFD, Paryż, Francja, 2015), stypendium im. Michaela Hornsteina Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenereologii (EADV, Walencja, Hiszpania, 2015), stypendium doktorskiego dla pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznań, Polska, 2015) oraz laureatem nagród krajowych: wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę eksperymentalną (III Zjazd Sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2015), pierwsza nagroda w sesji posterowej (XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 2012), pierwsza nagroda w sesji Dermatologii i Wenerologii (9th International Congress of Young Medical Scientists, 2009).

Pozostaję aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology, European Association for Cancer Research, New York Academy of Sciences, European Association of Dermato-Oncology, European Society for Lasers and Energy Based Devices oraz International Dermoscopy Society.

Paweł Pietkiewicz MD, PhD
Fellow of the European Board of Dermatology-Venereology