Wizyta seksuologiczna diagnostyczna/pierwszorazowa - 60- minut 500 PLN
Wizyta seksuologiczna kontrolna - 30 minut 300 PLN
Wizyta seksuologiczna diagnostyczna/pierwszorazowa dla pary - 60 min 500 PLN
Wizyta seksuologiczna kontrolna dla pary - 30 minut 300 PLN
Zaświadczenie lekarskie 100 PLN
e-recepta ( kontynuacja leczenia ) 100 PLN