Pierwsza wizyta psychiatryczna (diagnoza wstępna, propozycja leczenia), 40 minut 200 PLN
Wizyta psychiatryczna kolejna (farmakoterapia, wystawianie świadczeń), 20 minut 150 PLN
Wizyta psychiatryczna kolejna (interwencja terapeutyczna, zmiana leczenia) 200 PLN