BADANIE VIDEODERMATOSKOPOWE wraz z konsultacją Onkologiczną lub Dermatologiczną- komputerowa ocena znamion FotoFinder Mole Analyzer ( szczegółowy opis wraz z wydrukiem znamion) 300 PLN