Konsultacja Kardiologiczna 200 PLN
Konsultacja Internistyczna 200 PLN
Konsultacja Kardiologiczna + EKG 250 PLN
Konsultacja Kardiologiczna + ECHO serca 280 PLN
Konsultacja Kardiologiczna + EKG + ECHO serca 300 PLN